Lütfen Bekleyin...

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ ( ÜTS ) PROJESİ HAKKINDA


 

Ürün Takip Sistemi Projesi vatandaş odaklı hizmetler sunan ve yüzbinlerce kullanıcılı bir e-devlet uygulamasıdır. Bu uygulama ile ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için altyapı sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Proje Amacı

Hasta güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak

Denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı İdare’nin hızlı önlem almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibinin yapılması ile kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkıda bulunmak

 

Kazanımlar

Mevcut envanter üzerinden Türkiye’nin tıbbi cihaz haritası çıkarılarak ihtiyaçların belirlenmesi, tedarik edilmesi ve ürünlerin transfer edilmesi işlemlerinde kolaylık sağlanması

Ülke genelindeki tüm tıbbi cihazlara ait kalibrasyon ve bakım/onarım işlemlerinin tek bir sistem üzerinden izlenmesi

Eski ve kusurlu ürünlerin tespit edilmesi ve geri çağırılması

Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin ülkeye girişleri ve hareketleri denetim altına alınması

Ülke genelinde talep ve tüketim düzeyleri izlenebilmesi

Marka güvenliğinin teminat altına alınması

Bayi ve şube ilişkileri bakımından imtiyaz ve ticari haklar korunması ve;

Niteliksiz ve sahte ürünlerin haksız rekabetinin önlenmesi.

ÜTS kapsamında Tıbbi Cihaz ve Kozmetik ürünleri ticari amaçlarla alıp ve satanlar ÜTS tarafından sağlanacak web servisleri veya ÜTS web ara yüzünü kullanarak hareket bildirimlerini yapacaklardır. Bahse konu hareket bildirimleri tipleri için http://uts.saglik.gov.tr uzantılı web adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir. Ancak müşterilerimiz için ÜTS devreye girdikten sonra yoğunlukla kullanacakları iki temel hareket bildirimi tipine yönelik özellikle bilgi vermek isteriz. Bunlar;

 

Hareket  Bildirimi          Açıklaması
Verme

Tekil ürünün satış, iade, hibe, devir, vb. yöntemlerle kurumlar/firmalar arasında el değiştirdiği durumlar için kullanılır.

Alma

Kuruma/firmaya yapılan verme bildirimine karşılık alıcı firmanın/kurumun tekil ürünü alması için kullanılır. Bu bildirim sonucunda tekil ürünün sahipliği alan tarafa geçer.

 

Yukarıda izah edilen hususlar çerçevesinde ÜTS devreye girdiğinde müşterilerimiz satın aldıkları ürünler için ÜTS’ye “ALMA” hareket bildirimi yapmak zorundadırlar. Bu yönde personelimizin yapacağı bilgilendirme ve uyarılar tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde olacaktır.

 

ÜTS ile ilgili daha fazla bilgi almak için http://uts.saglik.gov.tr/ uzantılı web adresini ziyaret edebilirler.